Hoppa till innehållet

Allmäna villkor

Allmänna köpvillkor

För beställningar och köp så gäller nedanstående villkor. När tillämpligt så tydliggör, ersätter eller kompletterar de gällande konsument- och köplagstiftning.

Beställning

Efter slutförd beställning så skickar vi en orderbekräftelse till de kontaktuppgifter du uppgett. Beställningen anses som mottagen först när du har mottagit bekräftelse. Vid väsentliga eller uppenbara fel så reserverar vi oss rätten att häva köpet och återbetala eventuellt erlagt belopp.

Leverans

Leveranstiden framgår i samband med beställningen. Beställningar genomförda efter kontorstid, på helgdagar eller under högtider kan medföra längre leveranstid.

Prissättning

Som privatkund ser du alltid priset inklusive moms. Vid systemfel, oväntad prisjustering från leverantör eller uppenbart felaktig prissättning reserverar vi oss rätten att justera prissättningen. Om priset behöver justeras har du alltid rätten att häva köpet och få eventuellt erlagt belopp återbetalt.

Ångerrätt

I enlighet med rådande reglering gällande distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som konsument alltid 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Detta gäller från och med då du mottagit varan du har beställt. Ångerrätten gäller inte tjänster, förbrukningsvaror, specialbeställda varor eller beställningar vars sammanlagda pris understiger 400 kronor.

Vill du använda dig av ångerrätten så ska du informera oss i ett meddelande och på egen bekostnad ombesörja returfrakt.

Om en retur medför extra kostnader för oss eller om skicket på varan har försämrats så reserverar vi oss rätten att dra av motsvarande kostnad på det belopp vi återbetalar till dig.

Reklamation

Om en vara som du har mottagit är skadad, felaktig eller inte motsvarar vad som framgått i samband med beställning har du alltid rätt att reklamera. Vi åtar oss att utan kostnad för dig avhjälpa eller åtgärda felet.

För att en reklamation ska anses vara godkänd så behöver du kontakta oss så att vi kan säkerställa att felet avhjälpas på ett ändamålsenligt rätt. Vid godkänd returer så ombesörjer vi returfrakt. Returer som inte är godkända, genomförs utan föregående kontakt, som medför extra kostnader för oss eller returer av varor med åverkan kan resultera i avdrag på beloppet som eventuellt kommer att återbetalas.

Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar sträcker sig endast till lagstadgade krav och vad som är inom vår faktiska kontroll. Vi frånsäger oss ansvar för indirekta och direkta fel, problem eller skador som uppstår på grund av omständigheter bortom vår kontroll eller svårligen kunde förutses av oss. Ansvarsbegränsning kan därför aktualiseras vid naturkatastrof, krig, konflikt, myndighetsbeslut, störningar i infrastruktur, systemfel, leverantörsproblem och liknande situationer.

Vi förbehåller oss även rätten att inte slutföra beställningar som genomförts på grundval av felaktig information från leverantören eller på grund av tryck- eller systemfel. Vi ansvarar inte heller för smärre avvikelser mellan produkt och avbild.

Webbkakor och hantering av personuppgifter

Vi använder egna och tredjeparts webbkakor för att säkerställa funktionalitet och mäta besöksstatistik. Om du inte vill att detta ska ske kan du justera din webbläsarens inställningar till att neka webbkakor. Detta kan däremot påverka din möjlighet att ta del av vår webbsajt.

Genom att kontakta oss eller placera en beställning så godkänner du att vi i behövlig utsträckning behandlar dina personuppgifter. Vår hantering av personuppgifter begränsas av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) vilket innebär att all hantering måste vara ändamålsenlig och att uppgifterna endast sparas i behövlig utsträckning. Du har även rätt att få dina uppgifter korrigerade, utlämnade eller borttagna.

Villkorsändring

Vi reserverar oss rätten att utan förvarning ändra våra villkor. De villkor som finns tillgängliga på vår webbplats anses vara de för tillfället gällande. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar villkoren i samband med köp.

Lagvals- och tvisteklausul

Dessa villkor, köp och eventuella sidoavtal ska bedömas i enlighet med svensk lag. Tvist mellan parter ska i första hand hanteras via anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Om det inte är möjligt att komma överens ska tvisten istället hanteras via ett skiljeförfaranden med en av oss utsedd skiljeman.

 

 

VARUKORGEN